Oldalak:12345678

Kategória: Sérv

A FABRICIUS szerinti műtét: a femoralis sérvek megoldására szolgáló technika. A POUPART-szalagot alulról feltárva, femorális úton (FABRICIUS), vagy a m. obliquus abdominis externus aponeurosisának felhasítása után felülről, inguinalis úton (BASSINI-KIRSCHNER) levarrjuk a COOPER-szalaghoz. Hátránya a magas recidiva, valamint, hogy az öltéssor a POUPART-szalag hátrafelé-lefelé húzásával kitágítja a külső lágyékgyűrűt, és kaput nyithat egy lágyéksérv keletkezéséhez.


Kategória: Sérv

SHOULDICE-műtét: A BASSINI műtét módosításnak tekinthető SHOULDICE műtét, elfogadhatóan alacsony recidiva (1-5 %) és egyszerű technikai kivitelezhetőség. A canalis inguinalis hátsó falának megerősítése 4 rétegben, tovafutó varratsorral történik:

  1. 1. a felhasított fascia transversalis felső lemezét az alsóhoz,
  2. a fascia transversalist medialisabban felöltve a lig. inguinaléhoz,
  3. a m. obliquus abdominis internust a lig. ingunaléhoz az előbbi varratsor felett, majd
  4. a. m. obliquus abdominis internust felületesebben öltve a externushoz varrjuk.

A beavatkozás kis kockázatú, helyi érzéstelnítésben is végezhető, és csupán egy jó fonal(monofil, atraumatikus, nem felszívódó) szükséges hozzá. A SHOULDICE-műtét a többi BASSINI – típusú műtéttől eltérő jó hosszú távú eredménye azzal magyarázható, hogy „átmenet” a feszülő és nem feszülő varratokkal végzett módszerek között, mert:

  • a tovafutó varratvonal feszülése egyenletesen megoszlik, eligazodik a szövetekben,
  • a felső (bőrhöz közelebb eső) varratsorok fesztelenítik az alsóbbakat,
  • többrétegűsége voltán pedig mintegy hálót imitálunk a sérvcsatorna hátsó falán

Kategória: Sérv

A lig. inguinale medialis végétől,a tuberculum pubicumtól a pecten ossis pubishoz rostok haladnak, melyek megtöltik a zugot a tuberculum pubicum és pecten ossis pubis között. Ez a szalag a lig.lacunare GIMBERNAT-i, mely oldal felé homorú széllel végződik. A combsérvek belépési helye a combcsatornába (anulus femoralis internus) az a terület, melyet medialisan a lig. lacunare GIMBERNAT-i, lateralisan a v. femoralis, felül a lig. inginale POUPART-i, alul pedig a pecten ossis pubis megvastagodott csonthártyája, a lig. pubicum COOPER-i határol.


Kategória: Sérv

Szerzett sérvekben a processus vaginalis falai egymással összeforrnak, és mint kötőszöveti köteg (ligamentum vaginale) az ondózsinórban felismerhetők: a sérvtömlőt a fovea inguinalis lateralisban magának a fali hashártyának a kitüremkedése alkotja


Kategória: Sérv

Congenitalis sérvekben (veleszületett) a sérvtömlőt a processus vaginalis peritonei alkotja: ha ezen processus falai a lágyékcstorna belső nyílásától egészen a here szomszédságáig nem forrnak össze, úgy ürege a hashártya üregével közlekedik, és sérvképződésre praeformalt tasakot képez.


Kategória: Sérv

A hernia inguinalis medialis a fovea inguinalis medialison keresztül lép be, és a vele szemben fekvő anulus inguinalis externuson lép ki. A fovea inguinalis medialison a hasfalat csak a peritoneum parietale, a fascia transversa és a m. oblliquus internus rostjai alkotják, ezért az itt kilépő sérv a legkisebb ellenállás felé, közvetlenül (direkt) az anulus inguinalis externushoz halad. Egyenes lefutási iránya miatt használjuk a direkt (egyenes, belső) megjelölést. Az epigastrialis erek és az ondózsinór mediális sérveknél a sérvtömlőtől lateralisan, lateralis sérveknél a sérvtömlőtől medialisan futnak.


Kategória: Sérv

hernia inguinalis  lateralis a fovea inguinalis lateralison (anulus inguinalis internus) lép be a lágyékcsatornába (canalis inguinalis), annak lefutását követi, tehát ferdén, oldalról-felülről halad a hasfal rétegei között kifelé-lefelé, medialis irányban. Lefutásának iránya miatt kapta az obliqua (ferde, indirekt, külső) elnevezést. A hasüregből az anulus inguinalis externuson lép ki.


Kategória: Sérv

A linea albát a processus xyphoideus és a köldök között keskeny, erős kötőszövetes lemez képezi, mely a köldök felett szélesebb.  A lemezt átfuró apró erek mentén hasüri nyomásemelkedéskor, az e helyeken preformált nyilások tágulnak, amelyeken át először a praeperitonealis zsírszövet, mint kis lipoma préselődik elő a bőr alatti kötőszövetbe, majd később peritoneum csücsköt is húz maga után. A szűk kapuval rendelkező sérvtömlő legtöbbször üres, később csepleszrészlet nyomulhat belé. A kifejlődött epigastrialis sérv a bőralatti zsírszövetben (esetenként gombaszerüen) szétterülő előboltosulás formájában tapintható. Ha közvetlenül a köldök felett vagy körülötte helyezkedik el, hernia paraumbilicalisnak (köldök melletti) nevezzük. Kicsiny sérvkapuk öltésekkel, a nagyobban hálóimplantációval zárhatók.


Kategória: Sérv

A postoperativ sérv speciális formája a hernia parastomalis, mely az anus praeternaturalis mellett alakul ki. A stoma elődomborodásával és a stomazsák használatának nehézségével jár.  A fakultatívan fertőzött környezet ellenére is a lokális anatómiához szabott (középen a bél körülöleléséhez ablakkal ellátott) hálóimplantáció a legjobb megoldás


Kategória: Hírek,Sérv

Hernia postoperativa, cicatrica, incisionalis

A hegsérvek megelőző hasi műtét hegvonalában alakulnak ki. Keletkezésükért legtöbbször a hasfali seb gyógyulási zavara okolható, ritkábban alacsony fehérjeszinttel (hypoproteinaemia), leromlással járó betegségek, a hasfali varrat korai terhelése, az izomszelvényt ellátó ideg műtéti sérvülése, esetlen hibás műtői technika. Direkt varratokkal csak kicsiny és feszülés mentesen zárható sérvek operálhatók, egyébként gyors és tartós eredmény csak a hálóbeültetés (feszülésmentes) valamelyik formájától várhatóOldalak:12345678