Oldalak:1234

Kategória: Sérv

Totális extraperitoneális (TEP) technika:
A trokárokat nem vezetjük a hasüregbe, a preparálás végig a peritoneum (hashártya) és a fascia transversalis közötti praeperitonealis (hasüreg előtti) térben történik. Ennek képzéséhez felfújható ballon-katéter áll rendelkezésre. A háló nagysága és pozicionálása megegyezik a TAPP műtétével.


Kategória: Sérv

Transabdominális praeperitonealis (TAPP) technika:
A leggyakrabban alkalmazott laparoscopos hernioplastica. A műtét során a sérvtömlő bemeneti nyílása felett felhasított peritoneumot – éles és tompa preparálással – lelapozzuk a lig. inguinale vonulata alá, miközben a sérvtömlőt a hasüregbe húzzuk. Függetlenül attól, hogy a betegnek milyen sérve van (külső vagy belső lágyéki, femoralis, vagy akár ezek kombinációja), a régió mindhárom sérvkapuját befedő, kb. 10×15 cm nagyságú hálót implantálunk. Ezáltal a potenciális sérvkapuk is zárásra kerülnek, és így megelőzhető egy későbbi sérvképződés ezen a területen. A hálót stabil anatómiai strukturákhoz (fascia transversalis, lig. inguinale, lig. COOPER-i) kapcsoljuk, majd extra(prae)peritonizáljuk, azaz a hálót befedve rekonstruáljuk a peritoneumot.


Kategória: Sérv

Intraperitoneális onlay mesh (IPOM) technika: A legegyszerűbb laparoscopos lágyéksérvműtét. Lényege, hogy transabdominalis úton a sérvtömlő bemeneti nyílására hálót borítunk, amit kapcsokkal rögzítünk a peritoneumhoz. Hátránya, hogy a háló a hasüregi szervekkel közvetlen kontaktusban marad, és hogy a laza peritoneumhoz kapcsolt háló könnyen elmozdulhat. Ennek következtében gyakoribb a recidiva. A másik két módszer kiszorította a gyakorlatból.


Kategória: Sérv

A laparoscopos sérvműtét a feszülés mentes technika minimálisan invazív módszerrel való alkalmazása: egyesíti magában a hálóbeültetés és a laparoscopos technika előnyeit. A második leggyakoribb (cholecystectomia után) laparoscopos műtét. Az alacsony recidivára (0.5 %) és a korai teljes terhelhetőségre való utalással laparoscopos sebészek a lágyéksérvmütétek gold standardjának tekintik. A gyakorlatban háromféle technika terjedt el, melyek a háló bevezetésének útja és elhelyezése tekintetében különböznek egymástól.


Kategória: Sérv

LICHTENSTEIN-műtét: A műtét lényege, hogy feszülő varratsort nem alkalmazva a lágyékcsatorna (canalis inguinalis) hátsó falát szövetbarát anyagból készült háló implantációjával erősítjük meg. A sérvtömlő ellátását követően 5×10 cm-es., a helyi anatómiai viszonyokhoz szabott – a hereköteget (funiculus) körülölelve a bemetszett hálót borítunk a sérvcsatorna hátsó falára, melyet alul a lágyék (POUPART) szalaghoz, felül a m.obliquus abdominis internus hasizomhoz varrunk. Az externust a háló felett rekonstruáljuk. Egyszerűsége és regionális ill. helyi érzéstelenítésben történő alkalmazhatósága miatt ambuláns ill. egynapos sebészi beavatkozásként is kedvelt műtét


Kategória: Sérv

Feszülés mentes technikával végzett lágyéksérv műtétek:
Nyitott műtétek
A hálóimplantációk – függetlenül attól, hogy a háló beültetése “mellső” vagy “hátsó” megközelítésből történik – kiküszöbölik a feszülő varratokra visszavezethető nemkívánatos következményeket, mert a hiányt ( defektus) nem zárjuk, hanem szövetbarát anyaggal pótoljuk. Ezenkívül a háóbeültetés kivédi a sérvújdonképződés okait: adatok szólnak amellett, hogy a kollagénképződés zavara – a legjobb sebészi technika és a legkiválóbb varróanyagok alkalmazása esetén is – recidivához (kiújuláshoz) vezethet. A feszülés mentes műtétek után a recidivák aránya csupán 1-2 %.


Kategória: Sérv

LOTHEISSEN-REICH-műtét: Inguinalis, femoralis és azok együttes előfordulása esetén is alkalmazható megoldás. A fascia transversa felhasítása után belső felszinéről letoljuk a peritoneumzsákot a tuberculum pubicumig, majd hármas öltéssel (m. obliquus abdominis internus + fascia transversa felső széle, a COOPER-szalag, és a fascia transversa alsó széle ill. a lig. inguinale) egyszerre zárjuk a femoralis és inguinalis sérvkapukat.


Kategória: Sérv

A FABRICIUS szerinti műtét: a femoralis sérvek megoldására szolgáló technika. A POUPART-szalagot alulról feltárva, femorális úton (FABRICIUS), vagy a m. obliquus abdominis externus aponeurosisának felhasítása után felülről, inguinalis úton (BASSINI-KIRSCHNER) levarrjuk a COOPER-szalaghoz. Hátránya a magas recidiva, valamint, hogy az öltéssor a POUPART-szalag hátrafelé-lefelé húzásával kitágítja a külső lágyékgyűrűt, és kaput nyithat egy lágyéksérv keletkezéséhez.


Kategória: Sérv

SHOULDICE-műtét: A BASSINI műtét módosításnak tekinthető SHOULDICE műtét, elfogadhatóan alacsony recidiva (1-5 %) és egyszerű technikai kivitelezhetőség. A canalis inguinalis hátsó falának megerősítése 4 rétegben, tovafutó varratsorral történik:

  1. 1. a felhasított fascia transversalis felső lemezét az alsóhoz,
  2. a fascia transversalist medialisabban felöltve a lig. inguinaléhoz,
  3. a m. obliquus abdominis internust a lig. ingunaléhoz az előbbi varratsor felett, majd
  4. a. m. obliquus abdominis internust felületesebben öltve a externushoz varrjuk.

A beavatkozás kis kockázatú, helyi érzéstelnítésben is végezhető, és csupán egy jó fonal(monofil, atraumatikus, nem felszívódó) szükséges hozzá. A SHOULDICE-műtét a többi BASSINI – típusú műtéttől eltérő jó hosszú távú eredménye azzal magyarázható, hogy „átmenet” a feszülő és nem feszülő varratokkal végzett módszerek között, mert:

  • a tovafutó varratvonal feszülése egyenletesen megoszlik, eligazodik a szövetekben,
  • a felső (bőrhöz közelebb eső) varratsorok fesztelenítik az alsóbbakat,
  • többrétegűsége voltán pedig mintegy hálót imitálunk a sérvcsatorna hátsó falán

Kategória: Sérv

A lig. inguinale medialis végétől,a tuberculum pubicumtól a pecten ossis pubishoz rostok haladnak, melyek megtöltik a zugot a tuberculum pubicum és pecten ossis pubis között. Ez a szalag a lig.lacunare GIMBERNAT-i, mely oldal felé homorú széllel végződik. A combsérvek belépési helye a combcsatornába (anulus femoralis internus) az a terület, melyet medialisan a lig. lacunare GIMBERNAT-i, lateralisan a v. femoralis, felül a lig. inginale POUPART-i, alul pedig a pecten ossis pubis megvastagodott csonthártyája, a lig. pubicum COOPER-i határol.Oldalak:1234